HISTORIEN OM

HALS MOTORVÆRKSTED

Hals Motorværksted har i over 50 år været leverandør af service og installation inden for den maritime sektor, hvor høj service, god kvalitet og professionelt udført arbejde altid har været i højsædet.

Virksomheden blev etableret i 1969 af Finn Nielsen, der i 1982 tog søn Carsten Nielsen i lære. Efter nogle år som skibsmontør i virksomheden begyndte et glidende generationsskifte.

I 1998 blev Carsten Nielsen eneejer af Hals Motorværksted, der blev bygget op omkring et aktivt erhversfiskeri. I mange år var hovedkundegruppen de godt og vel 30 fiskekuttere, som var hjemmehørende i havnen omkring Limfjordens udmunding.

I takt med at antallet af fiskekuttere er blevet kraftigt reduceret, er kundesegmentet ændret til i høj grad at omfatte coastere, færger, lodsfartøjer, sandpumpere, lystbåde og en lang række andre specialfartøjer.

Til kundekredsen hører også kunder på land inden for såvel erhvervslivet som private kunder.

I dag består virksomheden af seks medarbejdere og en omfattende maskinpark.