​Færgevej 6, 9370 Hals   /   CVR. 20830786   /   Tlf. 98 25 13 30   /   E-mail: halsmotor@mail.dk 

Autoriseret forhandler af​

Medlem af Arbejdsgiverne​

Hals Motorværksted

- 40 år på havnen ved Limfjordens munding

September 18, 2009

Fleksibilitet og alsidighed har altid været en del af konceptet hos Hals Motorværksted – det har sikret overlevelse.

Når forandringens vinde har blæst, har man hos Hals Motorværksted været parat til at sadle om og tilpasse driften af smedevirksomheden til virkelighedens verden, og den aktuelle situation for især fiskeriet. Virksomheden blev startet på havnen i Hals tilbage i 1969 af Finn Nielsen. I 1982 kom sønnen Carsten Nielsen i lære i firmaet, og efter nogle år som svend i firmaet begyndte et glidende generationsskifte.

I 1998 overtog Carsten Nielsen det sidste af bygningerne, og blev eneejer af Hals Motorværksted.

Henover over årene er virksomheden vokset ved knopskydninger helt efter, hvor stort behovet har været for at udvide værksted, lager og kontor.


Dygtige medarbejdere

Hals Motorværksted blev startet op omkring et aktivt fiskeri fra havnen med over 30 hjemmehørende kuttere. Et tal som hen over årene stille og roligt er dalet til i dag, at ligge på blot 4 hjemmehørende fartøjer i havnebassinet.

- Først og fremmest servicerer vi de fiskekuttere vi har tilbage, og senest har vi haft arbejdet på en større ombygning af AS 175 ”Janni Albri”, som har fået ny motor, skruetøj, rordyse og nyt gear. Derudover har vi jo de løbende reparationsarbejder, på fiskekuttere fra andre havne, som af forskellige årsager anløber Hals, siger Carsten Nielsen, som pointerer, at han har en dygtig stab af medarbejdere, som i dag tæller fire svende og to lærlinge. Desuden tager hustruen Charlotte sig af de administrative opgaver i virksomheden.

Kunder i ind- og udland

Med kompetencer indenfor motorskift, motorreparationer, hydraulik og svejsning har Hals Motorværksted i dag en bred kundekreds indenfor coaster og sandpumpere, ligesom lodsfartøjerne og den lokale færge mellem Egense og Hals også får service- og vedligeholdelsesarbejde udført hos den lokale smed.

Med en meget stor marina til lystbåde er der hen over sommeren også en del at se til med reparationsopgaver for lystbådefolket.

- Vi har altid lagt vægt på fleksibilitet, og det er medarbejderne også indstillet på. Derfor er der også bud efter os fra udlandet, hvor vi har specialiseret os i hurtig udrykning, når skibsfarten har manglet assistance til en motorreparation. Det og vores alsidighed har været styrken, og har sikret, at vi har overlevet i tider, hvor det har været vanskeligt, siger Carsten Nielsen, som udover smedevirksomheden også driver den lokale bedding i Hals, hvor der er mulighed for at have tre fartøjer stående på land af gangen.

Seneste